your business

U heeft het gevoel dat u met uw huidige businessmodel niet het onderste uit de kan haalt – dat er meer in zit, ook al gaat alles goed en worden de doelstellingen gehaald.

U realiseert zich dat uw businessmodel verouderd is, omdat er veel in de wereld om hun heen is veranderd of dat er binnenkort grote veranderingen op stapel staan.

samen met sumnm

business model canvas

partners

Wie zijn onze Key Partners? Wie zijn onze Kernleveranciers? Welke Key Resources halen we bij onze partners? Welke Kernactiviteiten voeren onze partners uit?

core business

Welke Kernactiviteiten vereisen: Onze waarde proposities? Onze distributiekanalen? Onze klantrelaties? Onze inkomstenstromen?

people

Welke Key-resources vereisen Onze waardepropositie? Onze distributie? Onze klantrelaties? Onze inkomstenstromen?

Q

Op het Business Model Canvas brengen we uw huidige businessmodel in kaart. Met de bekende Post-It stickers vullen we het Business Model Canvas. Dit wordt het uitgangspunt voor de workshop. Alle activiteiten worden in kaart gebracht tot het plaatje klopt … uw huidige businessmodel.

Met het ingevulde Business Model Canvas nemen we op een concrete manier alle activiteiten van uw bedrijf onder de loep. Verwijder een Post-It en dan rest de kernvraag: wat als …?

  • “wat als … de belangrijkste klant wegvalt?”
  • “Wat als … we een ander verdienmodel gaan hanteren?”
  • “wat als … ?”

Gewoon … Ideeën genereren, tot alle puzzelstukjes passen … Het resultaat:

Een nieuw businessmodel!

value proposition

Welke waarde leveren we aan de klant? Welk probleem van onze klanten helpen we oplossen? In welke klantbehoefte voorzien we? Welke bundels van producten en diensten bieden we aan elk Klantsegment?

customer relationships

Wie zijn onze Key Partners? Wie zijn onze Kernleveranciers? Welke Key Resources halen we bij onze partners? Welke Kernactiviteiten voeren onze partners uit?

channels

Welke kanalen willen klanten Hoe bereiken we ze nu? Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd? Hoe werken ze het beste? Welke zijn het meest kostenefficiënt? Hoe integreren we ze met klantroutines

customer segments

Voor wie creëren we waarde? Wie zijn onze belangrijkste klanten?